2341101523 Παλιό Αγιονέρι, Κιλκίς recyclingkilkis@gmail.com